Seria HZ

Wytwornice mgły serii HZ wytwarzają delikatną mgłę dzięki czemu snopy światła są znakomicie wyeksponowane w przestrzeni. Jednak sam efekt mgły jest zauważalny w stopniu znikomym w przeciwieństwie do efektu jaki tworzą wytwornicę dymu.

Wytwornice z tej serii nie posiadają elementów grzejnych, dlatego są gotowe do pracy natychmiast po włączeniu zasilania. Rekomenowany płyn to EUROLITE typ D5 o wysokiej wydajności. W wytwornicach mgły z serii HZ nie wolno stosować płynów do dymu ponieważ grozi to poważnym uszkodzeniem urządzenia.

Wytwornice MgłyHZ-100

Wytwornica mgły bez elementu grzejnego.

Wytwornice MgłyHZ-350

Wytwornica mgły bez elementu grzejnego.

Wytwornice MgłyHZ-400

Wydajna wytwornica mgły bez elementu grzejnego.

Wytwornice MgłyHZ-500

Profesjonalna wytwornica mgły o wysokiej wydajności nie posiadająca elementu grzejnego.