Wytwornice BaniekW-101

Wytwornica baniek ze sterowaniem bezprzewodowym.