PłynyEUROLITE D-5 Hazer Fluid

Płyn do stosowania w wysoko wydajnych wytwornicach mgły typu HAZER nie posiadających elementów grzejnych.